Home Uncategorized การ หงาย ฝ่ามือ แล้ว ยก ขึ้น เป็นการ สื่อ ความ หมาย ว่า อย่างไร

การ หงาย ฝ่ามือ แล้ว ยก ขึ้น เป็นการ สื่อ ความ หมาย ว่า อย่างไร

137
0

การ หงาย ฝ่ามือ แล้ว ยก ขึ้น เป็นการ สื่อ ความ หมาย ว่า อย่างไร

Read More Results

ข้อสอบปลายภาค ศ32102 ศิลปะ

แนะนำภาษาท่า

ภาษาท่าทางนาฏศิลป์

Previous articleสังคีต กวี ดนตรี พื้นบ้าน ท่าน ใด ที่ มี ผล งาน การ แสดง ภาพยนตร์ เรื่อง บุญ ชู ผู้ น่า รัก
Next articleเอ เด รี ย น ส มิ ธ ได้ ออกแบบ สิ่ง ก่อสร้าง ให้ ผสมผสาน กับ สิ่ง ใด