Home Uncategorized ปัญญา มิ น ยง

ปัญญา มิ น ยง

75
0

ปัญญา มิ น ยง

Read More Results

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา มินยง ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง …

รศ.ดร.ปัญญา มินยง

“ปัญญา มินยง” นั่งเก้าอี้ อธ.เทคโนฯปทุมวัน คนใหม่

https://youtu.be/EtpDv27QxJk
Previous articleชาติ ตะวันตก ใด เป็น ชาติ แรก ที่ เข้า มา ทำการ ค้า กับ อยุธยา เป็น ชาติ แรก
Next articleสุ เทพ วงศ์ กํา แหง อายุ