Home Uncategorized พระ ราช กรณียกิจ ของ สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ที่ มี คุณค่า ยิ่ง ต่อ...

พระ ราช กรณียกิจ ของ สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ที่ มี คุณค่า ยิ่ง ต่อ ชาติ ไทย คือ อะไร

170
0

พระ ราช กรณียกิจ ของ สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ที่ มี คุณค่า ยิ่ง ต่อ ชาติ ไทย คือ อะไร

Read More Results

แบบทดสอบวิชาไทยศึกษาสำหรับการท่องเที่ยว ชุด สมัยธนบุรี Quiz – Quizizz

พระราชประวัติ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “๒๘ ธันวาคม”

28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษก ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’ พระมหา …

Previous articleการ สร้าง ขนาด ของ รูป ทรง เหมาะสม กับ พื้นที่ ตรง กับ องค์ประกอบ ศิลป์ ใน ข้อ ใด
Next articleโกร่ง