Home Uncategorized ศาสนา ใด สอน ว่า ถ้า เขา ต บ แก้ม ขวา จง เอียง...

ศาสนา ใด สอน ว่า ถ้า เขา ต บ แก้ม ขวา จง เอียง แก้ม ซ้าย ให้ เขา ต บ

31
0

ศาสนา ใด สอน ว่า ถ้า เขา ต บ แก้ม ขวา จง เอียง แก้ม ซ้าย ให้ เขา ต บ

Read More Results

ศาสนา | Social Studies Quiz – Quizizz

อริสรา | Social Studies – Quizizz

สังคม ไฉไล – ศาสนาใดสอนว่า “ถ้าเขาตบแก้มขวา… | Facebook

Previous articleสิ่ง เล็ก ๆ ที่ เรียก ว่า รัก ตอน ที่ 1
Next articleเหตุการณ์ ที่ เป็น ชนวน สงครามโลก ครั้ง ที่ 1 เกิด ขึ้น ที่ไหน