Home Uncategorized Flexion คือ?

Flexion คือ?

251
0

บทนำทางกายวิภาคศาสตร์ – Janchai kritsanasap site

Flexion คือการงอ ส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น การงอข้อศอก, การงอเข่า, งอลำตัว เป็นต้น ใน กรณีของข้อเท้าจะใช้คำว่า Plantar flexion คือ การเคลื่อนไหวที่งอข้อเท้า ทำให้ปลายเท้าชี้  …

ชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลัง (Biomechanics of the Spine)

Lower cervical spine (C3-C7) ดูเหมือนว่าความยาวของคอจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเวลา ก้มหรือเงยศีรษะ คือ เวลาก้มศีรษะ (flexion) คอจะยาวออกไปและเมื่อเงยศีรษะคอจะหดสั้นลง  …

https://youtu.be/aJ44RKTuY7g